Pro školy

Praha
Dovolujeme si Vás, učitele a žáky Vaší školy pozvat na sportovně-osvětovou událost Mistrovství České republiky v hodu mobilním telefonem, která se uskuteční v Praze dne 5. 6. 2012 ve Žlutých lázních. Cílem je zábavnou formou informovat žáky o potřebě ekologické likvidace vysloužilých elektrospotřebičů. Akci pořádá ve spolupráci s programem Recyklohraním nezisková společnost ASEKOL s. r. o., zabývající se zpětným odběrem a recyklací elektroodpadu. V roce 2011 se v rámci celorepublikového turné po třinácti krajských městech ČR zúčastnilo přes 126 školních tříd!

Pro zúčastněné třídy bude, kromě sportovních disciplín jako jsou hod do dálky či hod na cíl, připraveno množství dalších doprovodných soutěží a atrakcí s důrazem na ekologickou výchovu. Žáci se zde dozvědí či připomenou nejen odpovědi na otázky „Proč nesmím vyhodit vysloužilý elektrospotřebič do popelnice?“ nebo „Kde ho mohu odevzdat k recyklaci?“. Zábavně vzdělávacím programem, který je vhodný pro žáky 1. i 2. stupně základních škol, bude provázet moderátorské duo Vojtěch Bernatský a Petr Svěcený. Všichni příchozí, kteří odevzdají starý mobilní telefon nebo kus drobné elektroniky, obdrží tzv. šrotovné – očíslovaný kupon, který bude zařazen do slosování. Nejlepší třídy mohou v soutěži vyhrát zajímavé odměny.

Hlavní cenou za hod do dálky bude dvoudenní školní výlet do sportovně rekreačního centra Žlutá plovárna v Českém ráji.
 
Program celého dne vyvrcholí ve večerních hodinách vyhlášením vítězů a následným koncertem hudebních skupin Elektrošrot Band a David Koller& Band. Následovat bude také autogramiáda!

Pokud máte zájem se akce zúčastnit, prosím Vás o registraci Vaší školy a rezervaci konkrétního času pro vaší třídu pomocí tohoto formuláře - POZOR pokud za školu přihlašujete více tříd, vyplněte pro každou třídu zvlášť - na každou třídu máme v programu na házení 15 minut (a poté si budete procházet další aktivity a soutěže). Pokud nebude Vámi vybraný čas dostupný, můžete si poté vybrat z jiných časů, které jsou k dispozici. Děkujeme:

 
Název školy:

Třída:

Třídní učitel/ka:

Telefon:

Email:

Akce:

Kategorie:

V kolik hodin:
Pokud máte zájem, můžete se v rámci doprovodného programu pochlubit vlastním vystoupením Vašich žáků na velkém podiu - kontaktujte nás na tel.: 485 100 500 nebo emailem: info@zahodmobil.cz

Přestože se sběr elektroodpadu v posledních letech zlepšil, v České republice ještě stále velké množství starých elektrozařízení končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Zvyšováním povědomí o třídění elektroodpadu u mladé generace, je možné docílit jejího lepšího vnímání správného nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči a do budoucna i ke zlepšení současné situace.
 
Web by www.internetportal.cz.