Propozice 2011
1. Hod mobilním telefonem ze stoje

Kvalifikace:
 • Zájemce o hod se zaregistruje ve stánku ASEKOL, obdrží zde startovní číslo - samolepku na hruď. S číslem dojde do prostoru odhodu, vezme si připravený mobil a hodí. Po změření vzdálenosti hodu je výsledek zapsán do výsledkové listiny.
 • Házející smí házet pouze mobilními telefony, které dodá pořadatel - telefony jsou odlehčené a mají speciální obal proti rozbití
 • Hází se z místa - bez rozeběhu.
 • Každý házející má 1 soutěžní hod
 • Házející může házet libovolným stylem, bez použití dalších pomůcek
 • Hod je platný pouze při dopadu telefonu do vyznačeného výseku
 • Hod nebude započítán v případě vyšlápnutí ze sektoru odhodu
 • Délka hodu se posuzuje v místě prvního dopadu, nikoli v místě, kde se telefon zastaví
 • Vítězem se stává házející s nejdelším hodem
 • Kvalifikace probíhá od 9:00 do 16:30 hodin, poté jsou možné již jen hody po individuální domluvě bez možnosti postupu do finále
 • Pořadatel má právo upravit počet finalistů dle aktuálních podmínek (času a prostor v místě akce)
 • Rozhodnutí pořadatele je konečné
Finále:
 • Čtyři nejlepší házející z kategorie "muži" a čtyři nejlepší házející z kategorie "ženy" postupují do finálového kola. To se odehrává buď v místě kvalifikace nebo v bezpečné lokalitě mimo centrum města, kde se hází na otevřeném prostoru.
 • Celkovým vítězem se stává házející s nejdelším hodem ve finále, další pořadí určují výsledky dosažené ve finále
 • Účast ve finále je házejícím oznámena telefonicky nejpozději v 16:30 hodin
 • Na finálové hody, které se odehrávají jinde než kvalifikační hody, jsou všichni házející přepraveni mikrobusem pořadatele, odjezd vždy v 16:45 hodin od stánku "Registrace"
2. Hod mobilním telefonem z kolečkového křesla

Speciální disciplína kde si každý může vyzkoušet jak se hází handikepovaným - hází se totiž z upraveného kolečkového křesla! V této kategorii nerozlišujeme pohlaví. Ostatní pravidla jsou stejná jako u hodu ze stoje. 
 
3. Hod mobilním telefonem na cíl
Úkolem je trefit se do červené popelnice ASEKOL na elektroodpad.

4. Freestyle
Házíte originálním stylem? Nechte se natočit na video na akci Zahoďmobil, nebo nám pošlete vlastní video a nechte se ohodnotit na internetu! Nejlépe hodnocená videa budou oceněny.

 
Web by www.internetportal.cz.